Přesnost je výsadou králů. Ale víc si jí váží vědci

S časovou osou se nemusíte bát ponořit se do nejisté minulosti.

 

Čeští panovníci (výřez časové osy: Timixi, CC BY-NC-SA 4.0)

Potřebujete zařadit na časovou osu přesný rok události? Žádný problém. Chcete uvést jen století? Jistě, v pohodě. Jak ale zadat historický datum typu “rok 658 nebo 659” - máme vložit čistě jen “658”? - Mnozí uživatelé by nám takto nepřesné zobrazení datumu neodpustili - pedagogové, odborníci, vědci, výzkumníci.


Přiznaná nepřesnost datumu je často důležitým požadavkem pro použití časové osy. Tato formátová maska pro datum je speciální funkcí systému Timixi a její princip nám už pomohl osvětlit Zorro. Teď nám maska pomůže při práci s neurčitými datumy na časové ose Čeští panovníci. Vezmu si ji k ruce a vyberu pár příkladů.

Na nepřesnost je správné upozornit ve chvíli, kdy by uvedení přesného datumu bylo zavádějící. Třeba prostý údaj "rok 1155" (narození Přemysla Otakara I.) by mohl být matoucí, když zdroje uvádějí "kolem roku 1155". - Při zadávání datumu tuto volbu najdu v editaci události pod tlačítkem [Upřesnit] (Detail).

Podobná situace nastává také u údaje, kde se odborné prameny rozcházejí (někdy i bez definitivního výsledku). Nelze uvést pouze jedno datum, například pro smrt knížete Boleslava I. "rok 972", pokud je obecně přijímaným vyjádřením “rok 967 nebo 972” (zde historici ovšem v poslední době preferují rok 972). - Pomocí masky ve volbě “nebo” mohu nastavit nejednoznačnost a doplnit druhou variantu datumu, zobrazí se tedy "967/972".

tip #16  Správné umístění události na ose zajistí vložený datum, formát zobrazení se od něj může lišit.

Problém s neurčitostí je třeba také řešit, když pro náš údaj nebude stačit ani jednodušší volba typu "kolem". Pro prvního Přemyslovce, knížete Bořivoje, potřebujeme uvést rozsah roku úmrtí “888 až 890”. - Pod tlačítkem Upřesnit tedy vybírám formát "888-890" pomocí volby “až”. Korektně se tak avizuje vědomá historická nepřesnost zadaného datumu a přitom to nebrání zachycení události na časové ose.

Jak zacházet se slovem datum?

  U podstatného jména datum lze v některých typech textů (zvláště těch, v nichž je třeba rozlišit kalendářní a počítačová data) tolerovat i tvary mužského rodu, zejména v množném čísle, tj. datumy, datumů, datumům, datumy, o datumech, datumy, např. "V uložených datech se bude nejčastěji vyhledávat podle datumů."

Ústav pro jazyk český

 

Pokud údaj není možné považovat za určitý, nabízí Timixi možnost označit ho otazníkem, tedy např. "?925". - Takto je na ose českých panovníků označen začátek vlády knížete Václava, později patrona české země.

Byla by škoda připravit kolegy nebo studenty o zajímavý pohled na údaj, který sice logicky doplňuje události na časové ose, ale odborník si netroufne uvádět ani přibližnou hodnotu. Při použití neurčité hodnoty "?" ale vyvstává otázka, jaký datum k události zapsat. Zde se projeví zkušenost tvůrce, který musí hodnotu odhadnout. Není ale třeba bát se kritiky kolegů, zadaný datum v tomto případě není nikde vidět a slouží právě jen k umístění události na časovou osu. - Pokud bychom na ose panovníků uváděli i datumy jejich narození, otazník by se určitě objevil např. u knížete Oldřicha (odhad pro umístění na časovou osu se pohybuje mezi roky 970 a 991).

Dnes už těžko posoudíme, zda přesnost byla skutečně královskou výsadou. Rozhodně ale přiznejme nepřesnost jako odbornou výsadu královským historikům.

 

Honza Brich


 

 

 

Publikováno: 18. 4. 2017


ver 1.7.6