12 věcí, co umí Timixi udělat dobře (a k tomu jedna, kterou neumí vůbec)

Podívejte se, s čím vám systém na časové osy pomůže. Ale nedávejte si ještě nohy na stůl, na výuku vás bude pořád třeba.

 

Pokud chcete jako učitel své studenty na hodinách zaujmout, můžete využít mj. možností, které vám dává aplikace pro časové přímky. Vizualizace chronologických vztahů je dobrá cesta k utřídění představ žáků o známých událostech v historii, současnosti nebo i budoucnosti. Timixi dává příležitost vyučujícím volit různé metodiky, neomezuje ve výběru školních předmětů, podporuje samostatnost, má přitom pro žáky docela nízkou vstupní bariéru. 

Jak tedy můžete systém pro časové osy při výuce využít?


 1. Aplikace umí snadno vizualizovat události na časové ose
  Zpracování tématu v časové přímce umožňuje ujasnit si vztahy mezi dějinnými zvraty a rychle pochopit jejich vzájemné vazby. - Přečíst si o tématu článek je dobré, uspořádat hlavní události do tabulky je výborné, zobrazit si časové vztahy na ose je ale úplně nejlepší.
 2. Aplikace umí zacházet se všemi druhy datumů
  Systém nemá pro práci s časem omezení, tak jako jiné nástroje. Není třeba se bát, zda na časovou osu dokážu dostat nějaký méně obvyklý tvar datumu - lze zahrnout nejrůznější formáty, způsoby výpisu a přesnosti časových specifikací (viz ukázku 1). - Sledujte na ose akce před 3000 lety, v 6. století, ve 20. letech 19. století, na jaře 1968, v 7. týdnu roku 2007 nebo 13. července 2013 v 19:30.
 3. Aplikace umí zpracovávat relativní časové údaje
  Unikátní schopností systému je zobrazení přímek pro časové vzdálenosti (obvykle obecné přírodní děje bez pevného bodu v historii). Zprostředkují se tak doposud nedostupné oblasti pro časové srovnání. - Popsat můžete např. vývojové fáze živočicha po 2 dnech, po uplynutí 3 týdnů, 5 měsíců i 7 let.
 4. Aplikace umí připravit z vložených dat originální znalostní kvíz
  Sada událostí k danému tématu dovolí pedagogovi propojit výklad (zobrazení časové osy) na jedné straně a ověřit jeho pochopení na straně druhé (textový kvíz). - V kvízech se ptáme především na souvislosti: co se stalo dříve nebo později, zda k sobě patří daná dvojice datum-událost nebo zda je seznam akcí správně chronologicky seřazen.
 5. Aplikace umí využít své grafiky ke znázornění dalších hodnot
  Speciální pojetí vizualizace pomáhá zúročit nejen vložené časové údaje, ale propojí ještě další zadané hodnoty (délka, hmotnost, počet, objem atd.) např. s délkou pruhu nebo seskupuje události podle barev a tvarů koncového bodu (viz ukázku 2). - Na první pohled tak poznáte skupiny souvisejících případů (se stejnou barvou) nebo si všimnete poměrné hodnoty z délky pruhu dané události.
 6. Aplikace umí být univerzálním nástrojem ve výuce
  Bez ohledu na školní předmět, preferovanou metodiku nebo technologickou erudici učitele lze studenty vést ke studiu podkladů o osobnostech či událostech a odhalit kouzlo jejich strukturovaného zpracování. Timixi je pomůcka, která nestaví pro své využívání žádné pedagogické překážky. - Žáci získají na časové ose lepší přehled o literárních dílech spisovatele, krvavých bitvách v dějepise, převratných objevech v chemii, o vývoji počítačů v IKT nebo významných vědcích ve fyzice a pochopí zacházení s jednoduchou strukturou dat.
 7. Aplikace vede studenty k samostatné práci
  Systém povzbuzuje k aktivitě a samostatnosti při studiu, přitom snadno udrží žáky ve vymezených mantinelech aplikace. Takové pojetí práce je přínosné i pro lektora výuky: výsledky jednotlivých žáků jsou porovnatelné a přehledné. Kompetence, dovednosti a znalosti žáci rozvíjejí ve vyrovnaném mixu. - Studenti se naučí shromáždit zdroje, zpracovat podklady, formulovat hesla, upravit fotky, vystihnout podstatná fakta v popisu, označit prioritní údaje i vybrat vhodné formáty datumů.
 8. Aplikace umí efektivně zapojit žáky do skupinové práce
  Pomocí funkcí pro kooperaci zajistí webové řešení od Timixi žákům důležitou zkušenost při spolupráci, např. při společné tvorbě časové osy. Zároveň usnadňuje interakci vyučujícího a žáka. - Jednoduchým způsobem (pozvánkou, podobně jako např. v Google Dokumentech) lze nastartovat součinnost nad přípravou sady událostí pro časovou osu.
 9. Aplikace umí včlenit žáky do vzdálené výuky
  Uplynulé lockdowny potvrdily, že nástrojů, které udrží vzdělávací kontakt mezi učitelem a jeho žáky, popř. i mezi žáky vzájemně, není zase tak mnoho. Zájem o Timixi ve vrcholech epidemie covid-19 vždy výrazně vzrostl. - Systém nestaví překážky typu nutné instalace, lze jej provozovat na libovolném dostupném zařízení s internetem. Učitel má přehled o práci studenta už při běžném nasdílení úkolu.
 10. Aplikace umí ulehčit práci pedagoga
  Pro zadání tvorby osy stačí učiteli jen vyhlásit téma. Následně už nemusí sestavovat ani testy nebo opravovat dokončené online kvízy. - Výsledky práce s osou má vyučující od žáků nasdílené, v katalogu si najde příklady vytvořených os, může si stáhnout metodiku tvorby osy i pracovní list (checklist) pro žáky, kontrolní testy si žáci dělají sami.
 11. Aplikace umí žáky zaujmout i stolní hrou
  Zábavné a herní prvky do výuky přinášejí kartičky pro deskové hry. Vzdělávací aktivity bez nutnosti užití počítače podporuje systém několika variantami her s kartičkami vygenerovanými z časové osy. - Žáky vtáhne do procesu během učení hrou, při vhodně zvoleném tématu je upoutají i některé otázky ve znalostním kvízu.
 12. Aplikace staví před žáky dosažitelný cíl
  Systém umožňuje dosáhnout základního cíle (zobrazení vlastní vytvořené časové osy) i pomalejším nebo málo aktivním školákům, zároveň dovede vytížit dalšími úkoly i ambiciózní studenty, aniž by se učitel musel zabývat různými variantami zadání. - Pocit uspokojení z viditelného výsledku vede k většímu zaujetí žáků při studiu.

      Systém pro časové osy usiluje o chytrá řešení, nabízí pedagogický přínos a automatizaci ve výuce. Ověřte si to ve vlastní třídě.

 • Aplikace neumí nahradit učitele
  Tenhle třináctý úkol ovšem Timixi nezvládne - a ani po tom netouží. Systém přitom dokáže zbavit učitele nezáživných organizačních činností při přípravě hodiny, dodat mu potřebnou efektivitu při výuce, zjednodušit poskytování zpětné vazby žákům a posílit jeho vlastní pedagogické schopnosti. - Automatizace podpůrných vzdělávacích aktivit ovšem nikdy nemůže překonat osobní vklad dobrého kantora.

Zkoumejte, diskutujte, experimentujte, bavte se - prostě učte. A podívejte se i na další tipy pro vzdělávání se systémem Timixi.

 

Honza Brich


 

 

Publikováno: 13. 10. 2022


ver 1.7.6