Pravidla účasti v průzkumu Používání technologií ve vzdělávání

 

 1. Pořadatel

Organizátorem a pořadatelem průzkumu se soutěží Používání technologií ve vzdělávání (dále jen soutěžní průzkum) je Timixi System s.r.o. se sídlem Brabcova 1159, 147 00 Praha 4 (dále jen pořadatel). Pořadatel provozuje internetové stránky www.timixi.com (dále jen web pořadatele).

 

 1. Konání

První kolo soutěžního průzkumu probíhá v termínu od 25. května do 30. června 2017 na území České republiky. Souhrnné výsledky budou zveřejněny do 31. července 2017. Pořadatel může následně vyhlásit druhé kolo soutěžního průzkumu. Základní stránkou soutěžního průzkumu je Google Formulář na internetové URL adrese goo.gl/forms/X1EZiR2vxLUsZY6C3 (dále jen stránka průzkumu).

[edit] Druhé kolo soutěžního průzkumu probíhá v termínu od 1. července 2017 do 31. prosince 2018 na území České republiky.

 

 1. Účast

Soutěžní průzkum je určen žákům a studentům českých škol - fyzickým osobám starším 10 let, kteří splní stanovená pravidla soutěžního průzkumu (dále jen účastník). Podmínkou účasti je úplné a pravdivé vyplnění všech povinných položek dotazníku, zejména platných emailů, na stránce průzkumu. Každý účastník může soutěžní průzkum vyplnit jen jednou. Účast v průzkumu ani odměnu nelze vymáhat soudní cestou.

Vyplněním soutěžního průzkumu souhlasí účastník se zpracováním údajů pořadatelem v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, a s jejich případným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Účastí v soutěžním průzkumu vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěžního průzkumu a zavazuje se je plně dodržovat.

 

 1. Vyhodnocení

Pořadatel z odpovědí na volnou otázku soutěžního průzkumu vyhodnotí 6 přínosných podnětů a jejich autorům (dále jen výherci) přidělí odměny. Jméno a fotografie výherce bude zveřejněno na webu pořadatele, výherce bude o odměně informován emailem. Účastí v soutěžním průzkumu projevuje každý účastník svůj souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové a zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele soutěžního průzkumu.

 

 1. Odměny

Pořadatel vložil pro výherce soutěžního průzkumu následující odměny:

 • sluchátka Redamigo JKR101 gaming headset
 • sluchátka Toproad 32Ω noise cancelling
 • sportovní hodinky Sanda 241G waterproof
 • dámské hodinky Sanda P194 quartz
 • USB flash Leizhan 16GB micro
 • tričko C&A Timixi

Výherce odměny má právo převzít si odměnu od pořadatele a užívat ji bez omezení. Po převzetí odměny výherce poskytne svou fotografii se získanou odměnou pořadateli soutěžního průzkumu.

Pořadatel přiděluje odměny bez rozlišení pořadí a má právo určit odměnu výherci dle svého uvážení. Pořadatel má právo změnit předmět odměny a upravit počet přidělených odměn v závislosti na počtu účastníků soutěžního průzkumu. Pořadatel nenese odpovědnost za funkčnost nebo případné vady odměny. Místem předání odměny je sídlo pořadatele, pokud se s výhercem nedohodne jinak. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat jím uvedeným emailem, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěžního průzkumu.

 

 1. Ostatní podmínky

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla, termíny anebo podmínky soutěžního průzkumu nebo průzkum kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webové stránce pořadatele.

Organizátor soutěžního průzkumu je oprávněn s konečnou platností vyloučit účastníka, pokud bude mít podezření, že účastník se dopustil podvodného jednání nebo se snažil ovlivnit výsledky soutěžního průzkumu.

Tato pravidla upravují podmínky soutěžního průzkumu pro všechny soutěžící.

 

 

Publikováno: 25. 5. 2017


ver 1.7.6