Literární inspirace

Časová osa odhaluje vazby mezi autorovým životem a dílem

 

literatura (ilustrační foto: Gaelle Marcel/Unsplash)

Autoři literárních děl často vycházejí z vlastních životních zkušeností. Je proto dobré se podívat blíže, jak se jejich životní osudy utvářely. Netýká se to samozřejmě jen školou doporučených spisovatelů nebo dramatiků. Právě studentům ovšem pomůže přehledná časová osa utřídit si znalosti nebo rychleji si zapamatovat klíčová data.

Vybrali jsme několik ukázkových časových os, které se dají třeba promítnout ve třídě během výkladu nové látky.


Obrození bylo významným momentem ve vývoji českého jazyka a při utváření národní identity. Na časové ose se objevují důležitá jména a díla českých buditelů, hlavní fáze obrození i formující události této doby.

 

Široký záběr činnosti Václava Havla je lepší pro přehlednost členit podle žánru. Tentokrát jsme pominuli jeho poezii, esejistické práce a politické texty. Na časové ose jsme se soustředili na Havlovu dramatickou tvorbu.

 

Není až tak absurdním nápadem podívat se po Václavu Havlovi na dalšího českého velikána, byť je jeho existence někdy zpochybňována - na Járu da Cimrmana. Jeho divadelní tvorbu editovali Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák.

 

tip #50   Časová osa pomůže ujasnit si souvislosti i při výuce jazyka a literatury.

Dva autoři, jejichž soukromé i občanské postoje se v literární tvorbě silně odrazily, jsou Ludvík VaculíkIvan Klíma. Přestože každý z nich čelil komunistickému násilí svým osobitým způsobem, lze najít také několik styčných bodů - s využitím funkce Srovnání se dají šikovně objevovat i na časových osách Timixi.

 

Literární tvorba Franze Kafky je v posledních letech žádaná po celém světě. Soukromý život pražského německy píšícího autora ovlivnil jeho tvorbu nepřímo; jak jeho zdravotními problémy, tak místy jeho pobytu - podívejte se na Kafkovu časovou osu.

 

 

Časové osy pomáhají žákům získat jistotu zobrazením známých událostí a jejich kombinací s doplňujícími daty a souvislostmi - a platí to i pro hodiny literatury.

Nezapomeňte také, že kromě vlastní časové osy literatury si může každý student pro ověření vlastních znalostí zkusit vyplnit znalostní kvíz.

 

Honza Brich


 

 

 

Publikováno: 14. 12. 2017


ver 1.7.6