Nástroj pro efektivní doučování

Potřebujete dohnat učební látku? Nasaďte všechny páky - třeba i časové osy

 

doučování s časovou osou (ilustrační foto: Unsplash/Helloquence)

Stane se to. Někdy je to pár stránek, jindy půl knížky. Žákovi uteče kus učiva a potřebuje se rychle dostat zpátky. Může se tím protrápit sám, nebo si vzít někoho na pomoc. - A je tu doučování.

Úspěch doučování nestojí jen na zvládnutí objemu chybějících znalostí, ale i správně nastavené formě. Doučovaný žák musí zvládnout učivo s lektorem a zároveň stále sledovat i aktuální školní výuku. Hlavním požadavkem rodičů na doučování je tedy obvykle vysoká efektivita.


Kdy se vlastně rodiče rozhodnou, že je jejich potomek zralý na doučování?

  • má drobné výpadky znalostí, je třeba jen zopakovat a ujasnit
  • někde něco uteklo, je potřeba to znovu probrat
  • ztratily se souvislosti, chybějící látky je tolik, že se už obtížně navazuje

Ať už s lektorem nebo samostatně, studenti nemají jinou možnost, než velký díl odpracovat sami. Pomoc lektora je ale významná - vysvětluje složitou látku, rozvrhne témata, řídí tempo, kontroluje pokrok. Jeho hlavními výhodami proti školnímu přístupu jsou osobní kontakt a použití nástrojů, na které ve škole někdy nezbývá čas.

Takovým nástrojem může být i časová osa, která je v systému Timixi doplněna ještě o znalostní kvíz. Předmětů, v kterých se dá nasadit, je celá řada: dějepis (historické události), zeměpis (vznik států a společenství), fyzika (zařazení objevů), matematika (významní matematici historie), informatika (vývoj techniky, mobily), literatura (spisovatelé a dramatici), biologie (vývoj druhů, životní cykly), chemie (přelomové objevy, poznání prvků) a další.

Chcete slyšet špatnou zprávu? - Časové osy za vás problém s chybějící učební látkou nevyřeší. A teď ta dobrá: Časové osy vám mohou cestu k doplnění znalostí zjednodušit, zkrátit a urychlit.

 

Jak mohou časové osy pomoci při doučování?

nezvládnuté téma / kapitola

Časová osa pomůže vytvořit chybějící spojovací most mezi úseky známé látky. Lektor připraví k tématu jednoduchou časovou osu a probere s žákem jednotlivé události. K popisům z učebnice dostává žák vizuální informaci, kromě konkrétních datumů získává i obecnou představu o době a časových souvislostech. Během dalšího výkladu se lektor k ose může průběžně vracet a ujišťovat se, že žák je schopen zařazovat události do správného období.

doučování s časovou osou (ilustrační foto: Unsplash/Peter Hershey)

velké úseky k doplnění

Při dohánění velkých úseků zameškané výuky se dá využít časová osa zcela odlišně - pro plán doučování. Do časové osy se v takovém případě vloží konkrétně popsané úseky s vymezením potřebného času na doučení, mohou se vyznačit i dílčí cíle. Rozdělení velkého objemu látky (který sám o sobě může působit demotivačně) na menší celky také umožní společně sledovat postup učení žáku i lektorovi (a při nasdílení osy také rodičům). Do osy se dají průběžně zaznamenávat i výsledky nebo třeba poznámky k učivu.

Podobná situace je u přípravy na maturitu. Je dobré si předem rozvrhnout témata a časové úseky tak, aby se dalo zopakování učiva k této důležité zkoušce zvládnout. 

drobné výpadky

Doplňování drobných výpadků nebo potřeba zopakování látky umožňuje využít jiné přednosti časových os - komplexní práce s osou. Při doučování to znamená společné vytvoření vlastní osy k vybranému tématu. Student pod vedením lektora vyhledává vhodný zdroj dat pro osu (wiki, učebnice, odborné texty), ze zdroje vybírá relevantní události (musí je tedy nastudovat, porovnávat a vyhodnocovat), formuluje je do hesel a zapisuje do systému. Pro potřeby doučování už lze některé kroky k úplnému dokončení osy vynechat. Je ale možné, že žáka zpracování tématu tímto způsobem zaujme a sám bude usilovat o doplnění fotek nebo podrobnějších textů.

tip #41   Časové osyznalostní kvízy mohou zvýšit také efektivitu doučování.

Pro všechny druhy potřeb studentů při doučování je tu ovšem ještě znalostní kvíz. Má zde klíčové místo jako zpětná vazba pro zjištění dosaženého pokroku. Kvízy jsou v Timixi součástí každé časové osy. Systém kvízů je pestrý - nabízí více než 10 variant kvízových otázek, při každém testování se tvoří jiné.

Lektor může asistovat při vyplňování online kvízu a vést doučovaného žáka při řešení kvízové otázky. Písemná forma kvízu je zase příležitostí vyhnout se použití počítače a řešit test na libovolném místě.

Kvízy jsou také výborným nástrojem, jak mohou problémy svých dětí (nebo pak jejich pokrok při doplňování látky) sledovat rodiče. Vyřešení krátkého kvízu např. druhý den po doučování může rodičům napovědět, jak tyto kondice fungují.

Nezapomeňme také, že student může řešit znalostní kvízy samostatně. Nejenže okamžitě dostane vyhodnocení všech svých odpovědí, ale může testy provádět opakovaně.

Studentovi tonoucímu v učivu i jeho nešťastným rodičům tedy může být záchytným bodem i systém časových os Timixi.

 

Honza Brich


 

 

Photo: Unsplash/Helloquence, Unsplash/Peter Hershey

Publikováno: 13. 10. 2017


ver 1.7.6