8+8 prvků pro ovládnutí časové osy

Oživne časová osa také ve vašich rukách?

 

zobrazení a ovládání časové osy (ilustrační foto: Annie Spratt / Unsplash)

Ať už časovou osu sami tvoříte nebo ji získáte hotovou z nabídky, těšíte se nejvíc na okamžik, kdy si osu zobrazíte. Dokážete pak ale využít všech možností, které vám dává zobrazení časové osy?


Rozhodně byste měli znát 8 základních prvků v zobrazení časové osy:

 1. stupnice osy
 2. datumová značka
 3. datum události
 4. název události
 5. pruh události
 6. koncový bod
 7. skrytá událost
 8. prioritní událost

 

stupnice a datumové značky - základem orientace na časové ose je stupnice s informativním vymezením časových úseků

datum a název události - klíčové údaje, které jsou vidět u každé události

pruh události a koncový bod - časová osa v Timixi dokáže kromě datumů vizualizovat také další údaje. Autor osy může přiřadit událostem různé barvy, délky pruhu, tvary koncového bodu nebo vepsané písmeno. Pro každou událost tyto parametry snadno zjistíte: pod kurzorem myši se objeví stručná bublina, po kliknutí dostanete všechny informace do plovoucího okna. Události, které mají kromě začátku určený i celý časový interval (nazýváme je pásmové), demonstrují svůj rozsah vymezenou plochou s malým koncovým bodem.

skryté události - skrývání událostí umožňuje udržet na časové ose přehled pomocí značek s počtem skrytých událostí. Rychlý náhled skrytých událostí je k dispozici pod kurzorem myši. Při přibližování osy (zoomu) se postupně objevují skryté události - ve chvíli, kdy zobrazením na svém místě nebudou zakrývat sousední události.

prioritní událost - důležité události, na které chce autor časové osy upozornit, mají koncový bod s dvojitým okrajem

 

Pro lepší orientaci najdete v zobrazení časové osy také pomocné prvky:

 • poloha & zvětšení - symbolický výřez osy s aktuální hodnotou přiblížení (vpravo nahoře v zobrazení osy)
 • panel nástrojů - základní nástroje pro ovládání časové osy (pravý okraj zobrazení osy)

 

tip #25   Znalost všech ovládacích prvků ve vizualizaci Timixi znamená pohodí při používání časové osy.

Panel nástrojů je pro používání a ovládání osy samozřejmě nejdůležitější. Objeví se vždy po kliknutí (nebo tapnutí) do volného prostoru obrazovky. Funkce některých prvků závisí na použitém zařízení (mobil, tablet, počítač), ale základ je všude stejný - na panelu nástrojů je 8 tlačítek:

 1. zpět
 2. nápověda
 3. porovnání časových os
 4. posun nahoru
 5. posun dolů
 6. přiblížení osy
 7. minimální/maximální přiblížení
 8. oddálení osy

 

panel nástrojů (výřez časové osy: Wimbledon)

zpět       - vrací uživatele na předchozí stránku (detailní informace o časové ose)

nápověda       - stručně připomíná funkce tlačítek na panelu nástrojů

porovnání časových os       - vyberte si (ze svých vytvořených nebo získaných) časových os další vhodnou pro společné zobrazení. Nezapomeňte, že pro porovnání platí určitá technická omezení. Nesnažte se porovnávat rozdílné typy os (kalendářní vs. vzdálenosti) nebo vmáčknout porovnání na displej mobilu (systém vám to stejně nedovolí).

posun nahoru / dolů         - posouvejte si zobrazený výřez osy. Kromě tlačítek na panelu využijete k posunu osy i kolečko myši (se současným držením klávesy Ctrl) nebo osou pohybujte s přidržením levého tlačítka myši.

přiblížení / minimální-maximální zoom / oddálení           - zvětšování a zmenšování (zoom) je pro použití časové osy je velmi důležitým prvkem. Střídání detailního pohledu na několik událostí a následně na celou osu je klíčové pro pochopení souvislostí mezi událostmi na časové ose. Přiblížením a oddálením pohledu ovlivňujete také množství skrytých událostí. Osvojte si proto způsob ovládání (tlačítko myši, kolečko myši, 2 prsty, tlačítka na panelu), který vám vyhovuje nejvíc.

 

Prvním zobrazením každé dobrodružství s časovou osou teprve začíná. Vyzkoušejte si ovládání časové osy na různých zařízeních, abyste ji dokázali využít na maximum. - Už se těšíte na příští tenisový Wimbledon?

 

Honza Brich


 

 

 

Publikováno: 23. 6. 2017


ver 1.7.6