10 typů časových os - a jak je použít

Jaké vůbec existují druhy časových přímek?

 

časová osa s hodnotami: Nejprodávanější auta (výřez)

Každý se už setkal se zobrazením událostí na časové ose. A možná má pocit, že časová osa je dobrá jen pro historická data. Existuje ale více typů časových os a můžeme je uplatnit různými způsoby. Podívejme se na 10 nejdůležitějších druhů časových os i na to, pro jaké údaje se dají dobře použít.


1. časové osy s kalendářními údaji

Označení je možná trochu kostrbaté, ale jsou to prostě standardní časové osy, které určitě znáte už ze školy. Pod kalendářním datem si představte konkrétní den, nebo také století, rok, měsíc. Typicky jsou to časové přímky s historickými událostmi. Spadá sem také vkládání událostí s datumem včetně přesného času. 

příklady: Nejznámější dinosauři, Emil Zátopek

 

2. časové osy s neúplnými údaji

Varianta časových os, kterou dokáží zvládnout jen některé aplikace na trhu. - Ať jsou důvodem obtížně zjistitelné údaje z daleké historie nebo neúplné prameny, v časových osách systému Timixi můžete použít údaje typu “kolem roku 930”, rok “723 nebo 725”, “patrně rok 1521” nebo dokonce “neznámé datum” s přibližným umístěním na časové ose.

příklady: J. Nohavica / Moje smutné srdce, Franz Kafka

 

3. osy časových vzdáleností

Specifický případ osy pro relativní datování - zobrazují se časově související údaje, které nejdou zapsat jako pevné datum do kalendáře (nezachycují konkrétní časový okamžik) a zkoumá se pouze jejich časová vzdálenost neboli doba trvání (např. 10 let a 7 měsíců). Zpravidla jsou to obecné a opakující se děje, odvozené od přírodních jevů nebo procesů. Zobrazení os s časovými vzdálenostmi je jedno z unikátních řešení systému Timixi.

příklady: Život včely, Oběh planet kolem Slunce

 

4. časové osy s nelineární stupnicí

Zatímco u běžných časových os se ctí pravidelné rozmístění bodů na stupnici, některé osy zahrnují tak rozsáhlá časová období, že je žádoucí stupnici proporčně “stlačit”. V případech, kdy se jedná o údaje sahající o milióny nebo dokonce miliardy let zpátky, by velké prázdné úseky časové osy nedávaly šanci pochopit časové vztahy. Naproti tomu osa s nelineární stupnicí neztratí názornost a přitom umožní zobrazit množství událostí přehledným způsobem.

příklady: Historické epochy, Objevy a vynálezy

 

tip #23   Různé druhy časových přímek umožňují jejich použití pro širokou paletu témat, zejména výukových.

 

5. pásmové časové osy

Se standardním umístěním událostí k jednomu datu (bodu na ose) nevystačíme ve chvíli, kdy je potřeba zobrazit určité období (časové pásmo). Řešení pro přehledné zobrazení takového časového intervalu na jedné ose (včetně časových úseků, které se překrývají) v kombinaci s událostmi v jednotlivých časových bodech je v Timixi automatizováno - uživatel jen sleduje výsledné zobrazení. Bodové a pásmové události tedy může libovolně kombinovat na jediné časové ose.

příklady: Státní útvary v Čechách, Vltavská kaskáda

 

6. časové události s dalšími hodnotami

Data časových událostí jsou často spojena s dalšími zajímavými údaji. Mají povahu čísla, hesla nebo označují skupinu událostí na ose. Ke každé události v systému Timixi lze zobrazit na časové ose až čtyři další hodnoty (rozměr, barvu, typ, znak) a graficky zdůraznit zvolené parametry událostí. Takové funkce byly dosud vyhrazené speciálním nástrojům pro infografiku.

příklady: Světový rekord ve skoku do dálky, Nejprodávanější automobily

 

porovnání časových os: Historický vývoj češtiny - České národní obrození (výřez)

7. časové osy v porovnání

Z potřeby podívat se na časové osy v bezprostředním srovnání vznikla jedinečná vlastnost systému Timixi: umožňuje konfrontaci dvou zvolených časových os na jedné obrazovce. Příležitost pochopit další souvislosti při pohledu na dvě vhodně vybrané časové řady událostí zároveň se jinde nenabízí.

příklad: Historický vývoj češtiny - České národní obrození

 

8. časové osy se znalostními kvízy

Tato nečekaná funkčnost je v systému Timixi dostupná pro většinu časových os. Chcete-li snadno vytvořit zajímavý kvíz, lze použít časovou osu jako zdroj dat. Systém vytvoří znalostní test na jedno stisknutí tlačítka. Kvíz můžete řešit přímo on-line nebo ho zadat studentům v písemné formě. Každé vygenerování kvízu je originální - znamená novou sadu otázek k řešení.

příklady: Znalostní kvízy, Jára Cimrman

 

9. časové osy bez datových hranic

Od počátku věků - tedy od Velkého třesku, údaje v miliardách let před naším letopočtem, události v našem věku a dokonce i časové osy s údaji ve vzdálené budoucnosti. Takový rozsah pro zobrazená data na časové ose neomezuje uživatele v použití časových os ani ve výběru témat ke zpracování.

příklady: Kontinenty, Megalitická kultura

 

10. časové osy zdarma

Tenhle typ časových os je patrně nejoblíbenější :-)
Kromě prémiových časových přímek jsou v systému Timixi stovky os zdarma. Pro každý uvedený druh lze v nabídce Timixi najít příklady k bezplatnému ověření, jak časové přímky vypadají a jak se s nimi dá pracovat.

příklad: Časové osy zdarma

 

+ bonus

Pokud nenajdete vhodnou časovou osu ani v kompletní nabídce systému Timixi, nezbývá než použít bezplatný nástroj pro rychlou tvorbu a vytvořit si vlastní časovou osu samostatně. Nepotřebujete šablonu pro prázdnou časovou osu, prostě začněte rovnou vkládat své údaje, aplikace se s tím poradí :-)

Nezapomeňte také, že každý typ osy můžete použít i pro vzdálenou výuku, např. v době omezení prezenční školní docházky.

 

Jaký druh časové osy používáte nejvíc? Chybí vám ještě nějaká varianta? Moc tomu nevěřím, ale dejte mi vědět!

Honza Brich


 

 

 

Publikováno: 8. 6. 2017


ver 1.7.6