Jak správně postavit časovou osu událostí

Víte, proč je v Timixi časová osa vertikální?

 

Drtivá většina časových os, které jste dosud viděli, byla určitě orientována horizontálně. Události pěkně zleva doprava, pod nimi stupnice s roky - jak jsme zvyklí. Ano, jak jsme byli zvyklí. Protože to je asi hlavní důvod, proč se takto osy dělaly.

Buďte v klidu, budou se tak dělat stále. Pro časovou osu s mnoha fotkami nebo kresbami, vytvářenou "ručně" grafikem, je to stále použitelné řešení. I my jsme si nakreslili první časové přímky vodorovně. Protože jsme tak byli zvyklí.

Takhle nějak vypadaly časové osy, které jsme si v té době prohlíželi:

 

timeline 1 / horizontální osa (výřez) timeline 2 / horizontální osa (výřez) timeline 3 / horizontální osa (výřez) timeline 4 / horizontální osa (výřez) 

 

Takové časové osy se nám samozřejmě líbí. Správná grafická šablona nebo invenční výtvarník dokáží údaje krásně rozehrát a vytvořit na časové přímce zajímavý příběh. Je ale obtížné najít univerzální řešení, které bychom uživatelům nabídli zdarma nebo za symbolickou cenu.

tip #4   Vertikální orientace časové osy umožňuje přehlednější zobrazení všech prvků na ose.

ukázka časové osy: Jan Lucemburský (výřez)

Ale nám to nedalo. Hodně jsme přemýšleli, jak nejlépe události na časové ose uspořádat, aby byla přehledná. Aby byla osa přehledná, i když je na malém místě víc událostí. Aby byla přehledná, když ji používáte na mobilu. Abyste nemuseli otáčet hlavu (nebo dokonce mobil!) kvůli přečtení textů. Aby se s osou dalo snadno rolovat. Abychom nemuseli názvy událostí moc zkracovat.

Tak jsme časovou osu prostě otočili.

Rázem to šlo: do malého prostoru se vejde víc událostí, na titulek je víc místa, pohodlně zobrazíme datum události. Zbyla poslední otázka - co na to řeknou uživatelé.

Přestože je vertikální zobrazení z hlediska využití prostoru efektivnější, některé uživatele první pohled na naši osu skutečně překvapí. Za chvíli ale orientaci přestanou vnímat a soustředí se na data na ose. Použití vertikální časové osy je totiž docela přirozené. Schválně si to vyzkoušejte sami: vezměte si papír a zkuste si nějakou časovou osu z Timixi překreslit vodorovně.

Byl by to zmatek, že?

 

Honza Brich


 

 

Publikováno: 25. 1. 2017


ver 1.7.6