Jak správně postavit časovou osu událostí

Víte, proč se u nás používá vertikální časová osa? A proč je to tak lepší?

 

Drtivá většina časových os, které jste dosud viděli, byla se vší pravděpodobností orientována horizontálně. Události pěkně zleva doprava, pod nimi stupnice s roky - jak jsme zvyklí. Ano, jak jsme byli zvyklí. Protože to je asi hlavní důvod, proč se takto osy dělaly.

Buďte v klidu, budou se tak dělat stále. Pro časovou osu s mnoha fotkami, symboly nebo kresbami, vytvářenou "ručně" grafikem, je to stále použitelné řešení. I my jsme si nakreslili první časové přímky vodorovně. Protože jsme tak byli zvyklí.

Takhle nějak vypadaly časové osy, které jsme si v té době prohlíželi:

 

timeline 1 / horizontální osa (výřez) timeline 2 / horizontální osa (výřez) timeline 3 / horizontální osa (výřez) timeline 4 / horizontální osa (výřez) 

 

Mnohé takové časové osy se nám samozřejmě líbí. Správná grafická šablona nebo invenční výtvarník dokáží údaje krásně rozehrát a ručně vytvořit na časové přímce zajímavý příběh. Ne vždy je ale čas na kreslení obrázků nebo rozpočet na oslovení grafika. A pro tvůrce chronologického přehledu je obtížné najít automatizované, univerzální řešení, které se uživatelům nabízí zdarma nebo za symbolickou cenu.

tip #4   Vertikální orientace časové osy umožňuje přehlednější zobrazení všech prvků na ose.

ukázka časové osy: Jan Lucemburský (výřez)

Partě nadšených vývojářů to ale prostě nedalo. Efektivita pro tvorbu časové přímky byla hlavním cílem. - V Timixi jsme hodně přemýšleli, jak nejlépe události na časové ose uspořádat, aby byla přehledná. Aby byla osa přehledná, i když je na malém místě víc událostí. Aby byla přehledná, když ji používáte na mobilu. Abyste nemuseli otáčet hlavu (nebo mobil) kvůli přečtení textů. Aby se s osou dalo snadno rolovat. Aby se souběžné události nemusely vrstvit stále nad sebe. Abychom nemuseli názvy a popisy moc zkracovat.

Tak jsme časovou osu prostě otočili.

Rázem to šlo: do malého prostoru se vejde víc událostí, na titulek je víc místa, pohodlně zobrazíme datum události, pohled na svisle orientovanou časovou osu lépe vyhovuje i mobilním zařízením. Zbyla poslední otázka - co na svislou časovou osu řeknou uživatelé.

Přestože je vertikální zobrazení z hlediska využití prostoru efektivnější, některé uživatele první pohled na naši osu skutečně překvapí. Za chvíli ale orientaci časové přímky na výšku každý přestane vnímat a soustředí se na data na ose. Použití vertikální časové osy je totiž docela přirozené. Schválně si to vyzkoušejte sami: vezměte si papír a zkuste si nějakou časovou osu z Timixi překreslit vodorovně.

Byl by to zmatek, že?

Přestaňte se tedy probírat komplikovanými šablonami s vodorovným rozvržením, u kterých se různé aplikace snaží o jakousi kvadraturu kruhu - vmáčknout do zobrazení všechny události a při tom udržet přehlednost v časovém sledu. Svisle vedená přímka času poskytuje daleko větší prostor pro vaše události.
Systém Timixi se navíc neomezuje jen na pouhé seřazení událostí svisle za sebou, ale nastavuje věrné časové vztahy na ose. To je totiž podle nás ta správná cestka k ujasnění časových souvislostí. Ověřit si to ale musíte už sami.

 

Honza Brich


 

 

Publikováno: 25. 1. 2017


ver 1.7.6